พระเกี้ยว

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

Triam Udom Suksa School

วันจักรี

ข่าวสารและกิจกรรม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

ระบบตรวจสอบห้องเรียน
ระดับชั้นมั้ธยมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2565New

ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
จากบัญชีสำรอง
ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป ครั้งที่ 3New

7 พฤษภาคม 2565

ระบบตรวจสอบห้องเรียน ระดับชั้นมั้ธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ปีการศึกษา 2565New

3 พฤษภาคม 2565

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก จากบัญชีสำรอง ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป ครั้งที่ 3 New

17 มีนาคม 2565

แจ้งกำหนดการชำระค่าบำรุงการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565New

17 มีนาคม 2565

ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเรื่อง แจ้งกำหนดการชำระค่าบำรุงการศึกษาชั้น ม.๔ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕New

9 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกัน ป้องปราม การรับนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕New

9 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศ เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๕New