กิจกรรมภายใน
 
21. 06. 23
Last Updated: 14 August 2021

พิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๔

เมื่อวันพุธที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔
มี ดร.วรรณดี นาคสุขปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ประธานในพิธี
นำคณะผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้าตึกเรียน
หัวหน้างาน และคุณครูเข้าร่วมพิธี ณ ห้องเกียรติยศ ๑๑๑ ตึก ๒
ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) อย่างเคร่งครัด

S 24805394

q01q02q03q04q05q06q07q08