กิจกรรมภายใน
 
21. 10. 25
Last Updated: 27 October 2021

วันรวมพลคนรักภาษาสเปน (Día del Español)
เมื่อวันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 08.30 - 16.00 น.
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาสเปน) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
จัดกิจกรรม วันรวมพลคนรักภาษาสเปน (Día del Español)
ในรูปแบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Zoom
โดยในงานมีผู้เข้าร่วมได้แก่ นักเรียนภาษาสเปนทุกระดับชั้น
ทั้งจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาและโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนการสอนภาษาสเปนทั่วประเทศ
รวมทั้งผู้ที่สนใจทั้งระดับอุดมศึกษา และบุคคลทั่วไป

กิจกรรมออนไลน์ที่จัดขึ้น ได้แก่ การบรรยายพิเศษ
ในหัวข้อ เปิดโลกการเดินทางสู่ลาตินอเมริกา และประวัติศาสตร์สเปน
กิจกรรมการประกวดและการแข่งขันต่างๆ ได้แก่ การประกวดวาดรูป การประกวดร้องเพลง
ซึ่งผู้ชนะการแข่งขัน ได้รับเงินรางวัล พร้อมของที่ระลึกจากสถานเอกอัครราชทูตสเปนและเม็กซิโก ประจำประเทศไทย
การแข่งขันคิดเลขเร็วภาษาสเปน การแข่งขันตอบปัญหาความรู้ทั่วไป
เกี่ยวกับประเทศผู้ใช้ภาษาสเปน และการแข่งขันตอบคำถามจากคลิปวีดิโอผ่านโปรแกรม Kahoot


8

1
2
3
4
5
6
7
8