กิจกรรมภายใน
 
21. 10. 25
Last Updated: 25 October 2021

พิธีเคารพธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย
เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ๒๘ กันยายน

ดร.วรรณดี นาคสุขปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
และคณะครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ร่วมพิธีเคารพธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย
เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ๒๘ กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี ๒๕๖๔
ในวันอังคารที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ ณ บริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา