กิจกรรมภายใน
 
21. 10. 27
Last Updated: 27 October 2021
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา มอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการเรียนการสอน ให้แก่โรงเรียนบ้านนาจาน จ.อุดรธานี
 
 

   วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564 ดร.วรรณดี นาคสุขปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พร้อมรองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู เจ้าหน้าที่ และนักพัฒนา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ได้เดินทางไปมอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนให้แก่โรงเรียนเครือข่ายวิชาการ
ณ โรงเรียนบ้านนาจาน ต.โพนสูง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี นอกจากนี้โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ได้ประชุมร่วมกับผู้บริหารและคณะครู เพื่อสร้างเครือข่ายทางวิชาการร่วมกับโรงเรียนบ้านนาจาน