กิจกรรมภายใน
 
21. 10. 27
Last Updated: 01 August 2022
[การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565]
 

          พิธีรับพระเกี้ยวและการปฏิญาณตน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565

วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ได้จัดพิธีรับพระเกี้ยวและการปฏิญาณตนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565
โดย ดร.วรรณดี นาคสุขปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เป็นประธานในพิธี
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
และคณะผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาส่วนภูมิภาค
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี
ภาพ : ครูรพีพร ภู่ภูษิต