ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวประชาสัมพันธ์และเอกสาร เพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564
 

vaccinev4

check you

สำหรับนักเรียนและครู ลงทะเบียนเพื่อใช้บริการต่าง ๆ ของโรงเรียน
 
สำหรับนักเรียนทุกระดับชั้น
ระบบประกาศห้องเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2564
แนวปฏิบัติสำหรับนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
คู่มือผู้ปกครอง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
คู่มือการใช้งาน Google Classroom สำหรับนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
คู่มือการใช้งาน zoom สำหรับนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
วิธีการเข้าใช้งานอีเมล์สำหรับนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
กรณีลืม Password โปรดเข้าสู่ระบบ Reset Password ของ email : @student.triamudom.ac.th
สำหรับนักเรียนที่สนใจใช้งาน Microsoft Office365 for Education สามารถลงทะเบียนที่ระบบด้านล่างนี้
ระบบลงทะเบียนสำหรับนักเรียน เพื่อขอรับ User Account Microsoft Office365 for Education
สำหรับครูและบุคลากร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
กรณีครูและบุคลากร ลืม Password Email โปรดเลือกเข้าสู่ระบบ Reset Password
ขอเชิญครูและบุคลากรที่สนใจใช้งาน Microsoft Office365 for Education สามารถลงทะเบียนที่ระบบด้านล่างนี้
ระบบลงทะเบียนสำหรับครูและบุคลากร เพื่อขอรับ E-mail และ Internet (Wi-Fi)
ประกาศโรงเรียน และข่าวประชาสัมพันธ์
 

ข่าวความสำเร็จโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 

วันจันทร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศที่ ๒ (ภาษาเยอรมัน)

ได้นำนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา แผนการเรียนภาษา-เยอรมัน จำนวน ๕ คน

เข้าร่วมกิจกรรม Panel discussion ในหัวข้อ "Let’s talk now - sustainable development" กับ H.E. Mr. Georg Schmidt   เอกอัครราชทูตเยอรมันประจำประเทศไทย

ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี ๒๕๖๓

(National Science and Technology Fair - NSTF 2020)

จัดโดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

ร่วมกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ณ บูธสถานทูตเยอรมัน (German Pavilion)

ชาเลนเจอร์ฮอลล์ 2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม Panel discussion มีดังนี้

. นางสาวพิชชาภา   สมิตสิริ      ชั้น ม.๖ ห้อง ๑๕๕

. นายจักริน คงใหม่               ชั้น ม.๖ ห้อง ๑๕๕

. นายพัทธดลย์   โรจน์รัชสมบัติ ชั้น ม.๕ ห้อง ๘๒๒

    ๔. นายพชร   บุญผาติ              ชั้น ม.๕ห้อง   ๘๒๒

. นายไรวินทร์ วงศาขจรกิจ      ชั้น ม.๔ ห้อง ๘๓๕

ภาษาเยอรมัน 1

ภาษาเยอรมัน 5

ภาษาเยอรมัน 7ภาษาเยอรมัน 8

 

  กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 

 banner activity