ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวประชาสัมพันธ์และเอกสาร เพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564
 

vaccinev4

check you

สำหรับนักเรียนและครู ลงทะเบียนเพื่อใช้บริการต่าง ๆ ของโรงเรียน
 
สำหรับนักเรียนทุกระดับชั้น
ระบบประกาศห้องเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2564
แนวปฏิบัติสำหรับนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
คู่มือผู้ปกครอง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
คู่มือการใช้งาน Google Classroom สำหรับนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
คู่มือการใช้งาน zoom สำหรับนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
วิธีการเข้าใช้งานอีเมล์สำหรับนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
กรณีลืม Password โปรดเข้าสู่ระบบ Reset Password ของ email : @student.triamudom.ac.th
สำหรับนักเรียนที่สนใจใช้งาน Microsoft Office365 for Education สามารถลงทะเบียนที่ระบบด้านล่างนี้
ระบบลงทะเบียนสำหรับนักเรียน เพื่อขอรับ User Account Microsoft Office365 for Education
สำหรับครูและบุคลากร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
กรณีครูและบุคลากร ลืม Password Email โปรดเลือกเข้าสู่ระบบ Reset Password
ขอเชิญครูและบุคลากรที่สนใจใช้งาน Microsoft Office365 for Education สามารถลงทะเบียนที่ระบบด้านล่างนี้
ระบบลงทะเบียนสำหรับครูและบุคลากร เพื่อขอรับ E-mail และ Internet (Wi-Fi)
ประกาศโรงเรียน และข่าวประชาสัมพันธ์
 

ข่าวความสำเร็จโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 

ภูมิศาสตร์โอลิมปิก

ศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้ส่งนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

เข้าแข่งขันรายการภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๖ - ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๓

โดยมีศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย เป็นเจ้าภาพ

จัดการแข่งขัน ณ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ผลการแข่งขัน นักเรียนผู้แทนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาทั้ง ๖ คน ได้รับเหรียญรางวัล ดังนี้

๑.      นางสาวพัชชา ชาญประโคน           ชั้น ม.๖ ห้อง ๑๕๕

ได้รับรางวัลเหรียญทอง

๒.      นายปราชญ์ เทวานฤมิตรกุล          ชั้น ม.๖ ห้อง ๑๒๕

ได้รับรางวัลเหรียญทอง

๓.      นางสาวอัจฉรียา เพียรอนุกูลบุตร      ชั้น ม.๖ ห้อง ๗๘

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน

๔. นายชญานนท์ วารีเกษม                 ชั้น ม.๕ ห้อง ๖๖๑

   ได้รับรางวัลเหรียญเงิน

๕.      นายพชร บุญผาติ                       ชั้น ม.๕ ห้อง ๘๒๒

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน

๖. นายพัทธดลย์ โรจน์รัชสมบัติ             ชั้น ม.๕ ห้อง ๘๒๒

   ได้รับรางวัลเหรียญเงิน

มีครูผู้แทนศูนย์ภูมิศาสตร์โรงเรียนเข้าร่วมพิจารณาข้อสอบ ตัดสินผลการแข่งขัน และอบรมเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียน คือ

นายธีรศักดิ์ เครือสุวรรณกุล       หัวหน้าทีม

นางสาวจุฑามาศ กันภัย           รองหัวหน้าทีม

ทั้งนี้นักเรียนผู้แทนศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาได้รับเหรียญรางวัลครบทุกคนที่ส่งเข้าแข่งติดต่อกันเป็นปีที่สาม และมีลำดับคะแนนอยู่ในเกณฑ์ได้รับคัดเลือกให้เข้าค่ายอบรม สอวน. ค่าย ๒ เพื่อเตรียมตัวสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนผู้แทนประเทศไทย ไปแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจำปี 2021 ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกีต่อไป

ภูมิศาสตร์โอลิมปิก

  กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 

 banner activity