ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวประชาสัมพันธ์และเอกสาร เพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564
 

vaccinev4

check you

สำหรับนักเรียนและครู ลงทะเบียนเพื่อใช้บริการต่าง ๆ ของโรงเรียน
 
สำหรับนักเรียนทุกระดับชั้น
ระบบประกาศห้องเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2564
แนวปฏิบัติสำหรับนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
คู่มือผู้ปกครอง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
คู่มือการใช้งาน Google Classroom สำหรับนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
คู่มือการใช้งาน zoom สำหรับนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
วิธีการเข้าใช้งานอีเมล์สำหรับนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
กรณีลืม Password โปรดเข้าสู่ระบบ Reset Password ของ email : @student.triamudom.ac.th
สำหรับนักเรียนที่สนใจใช้งาน Microsoft Office365 for Education สามารถลงทะเบียนที่ระบบด้านล่างนี้
ระบบลงทะเบียนสำหรับนักเรียน เพื่อขอรับ User Account Microsoft Office365 for Education
สำหรับครูและบุคลากร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
กรณีครูและบุคลากร ลืม Password Email โปรดเลือกเข้าสู่ระบบ Reset Password
ขอเชิญครูและบุคลากรที่สนใจใช้งาน Microsoft Office365 for Education สามารถลงทะเบียนที่ระบบด้านล่างนี้
ระบบลงทะเบียนสำหรับครูและบุคลากร เพื่อขอรับ E-mail และ Internet (Wi-Fi)
ประกาศโรงเรียน และข่าวประชาสัมพันธ์
 

ข่าวความสำเร็จโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 

การแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 18
(18th Thailand Biology Olympiad: 18th TBO)

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ขอแสดงความยินดีแก่นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาที่ได้รับรางวัล
จากการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 18
(18th Thailand Biology Olympiad: 18th TBO)
ระหว่างวันที่ 8 – 11 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ในรูปแบบออนไลน์
ณ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดังนี้

รางวัลเหรียญทอง

นายเจตริน จินตเกษกรรม ชั้น ม.6 ห้อง 126
นายณัฐชนน หนูแก้ว ชั้น ม.6 ห้อง 222

รางวัลเหรียญเงิน

นายพงศ์ชนก วนัชสุนทร ชั้น ม.4 ห้อง 342
นายรวีวิชญ์ แอ่งขุมทรัพย์ ชั้น ม.6 ห้อง 80
นายชวิศ เมฆรุ่งเรืองไกร ชั้น ม.5 ห้อง 651
นายอาชวิณ กิตติรัตนไพบูลย์ ชั้น ม.4 ห้อง 842

รางวัลเกียรติบัตรเทียบเท่าเหรียญทอง

นายกิตติธัช รัตนวรรณชัย ชั้น ม.6 ห้อง 125

ข้อมูลและภาพประกอบจาก
Website: tbo18.science.swu.ac.th
และ Facebook TBO18: https://web.facebook.com/TBO18-102928685158670#TBO18

o01o02o03o04o05o06o07

  กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 

 banner activity