ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศโรงเรียน และข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
สถานศึกษาปลอดภัย เด็กได้รับวัคซีนถ้วนหน้า
 

opn

 

covic m4 2

vaccinev4

check you

  FACEBOOK FANPAGE ข่าวกิจกรรมภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ
;
 
Si   eng   So  
 
INTER   Thai   Math
  FACEBOOK FANPAGE ข่าวกิจกรรมหน่วยงานภายใน
;
 
กช  
 
ข่าวความสำเร็จโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

การแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 18
(18th Thailand Biology Olympiad: 18th TBO)

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ขอแสดงความยินดีแก่นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาที่ได้รับรางวัล
จากการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 18
(18th Thailand Biology Olympiad: 18th TBO)
ระหว่างวันที่ 8 – 11 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ในรูปแบบออนไลน์
ณ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดังนี้

รางวัลเหรียญทอง

นายเจตริน จินตเกษกรรม ชั้น ม.6 ห้อง 126
นายณัฐชนน หนูแก้ว ชั้น ม.6 ห้อง 222

รางวัลเหรียญเงิน

นายพงศ์ชนก วนัชสุนทร ชั้น ม.4 ห้อง 342
นายรวีวิชญ์ แอ่งขุมทรัพย์ ชั้น ม.6 ห้อง 80
นายชวิศ เมฆรุ่งเรืองไกร ชั้น ม.5 ห้อง 651
นายอาชวิณ กิตติรัตนไพบูลย์ ชั้น ม.4 ห้อง 842

รางวัลเกียรติบัตรเทียบเท่าเหรียญทอง

นายกิตติธัช รัตนวรรณชัย ชั้น ม.6 ห้อง 125

ข้อมูลและภาพประกอบจาก
Website: tbo18.science.swu.ac.th
และ Facebook TBO18: https://web.facebook.com/TBO18-102928685158670#TBO18

o01o02o03o04o05o06o07

กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา