ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศโรงเรียน และข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
สถานศึกษาปลอดภัย เด็กได้รับวัคซีนถ้วนหน้า
 

opn

 

covic m4 2

vaccinev4

check you

  FACEBOOK FANPAGE ข่าวกิจกรรมภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ
;
 
Si   eng   So  
 
INTER   Thai   Math
  FACEBOOK FANPAGE ข่าวกิจกรรมหน่วยงานภายใน
;
 
กช  
 
ข่าวความสำเร็จโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ขอแสดงความยินดีแก่ ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

ดร.วรรณดี นาคสุขปาน

เนื่องในโอกาส ได้รับการประกาศยกย่องและเชิดชูเกียรติ
เป็น “ศิษย์เก่าเกียรติยศ” ประจำปี 2564
ประเภทผู้ทำคุณประโยชน์ต่อวงการศึกษา สังคม และประเทศชาติ
ในวันคล้ายวันสถาปนาคณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่ 10 กรกฎาคม 2564

457045

กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา