ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวประชาสัมพันธ์และเอกสาร เพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564
 

vaccinev4

check you

สำหรับนักเรียนและครู ลงทะเบียนเพื่อใช้บริการต่าง ๆ ของโรงเรียน
 
สำหรับนักเรียนทุกระดับชั้น
ระบบประกาศห้องเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2564
แนวปฏิบัติสำหรับนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
คู่มือผู้ปกครอง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
คู่มือการใช้งาน Google Classroom สำหรับนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
คู่มือการใช้งาน zoom สำหรับนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
วิธีการเข้าใช้งานอีเมล์สำหรับนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
กรณีลืม Password โปรดเข้าสู่ระบบ Reset Password ของ email : @student.triamudom.ac.th
สำหรับนักเรียนที่สนใจใช้งาน Microsoft Office365 for Education สามารถลงทะเบียนที่ระบบด้านล่างนี้
ระบบลงทะเบียนสำหรับนักเรียน เพื่อขอรับ User Account Microsoft Office365 for Education
สำหรับครูและบุคลากร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
กรณีครูและบุคลากร ลืม Password Email โปรดเลือกเข้าสู่ระบบ Reset Password
ขอเชิญครูและบุคลากรที่สนใจใช้งาน Microsoft Office365 for Education สามารถลงทะเบียนที่ระบบด้านล่างนี้
ระบบลงทะเบียนสำหรับครูและบุคลากร เพื่อขอรับ E-mail และ Internet (Wi-Fi)
ประกาศโรงเรียน และข่าวประชาสัมพันธ์
 

ข่าวความสำเร็จโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 

การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 62
ตั้งแต่วันที่ 14 – 24 กรกฎาคม พ.ศ.2564 ผ่านระบบออนไลน์ โดยสหพันธรัฐรัสเซีย

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ขอแสดงความยินดีแก่นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ
ประจำปี พ.ศ. 2564 ผ่านระบบออนไลน์ (IMO 2021)
ทีมผู้แทนประเทศไทย นักเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้รับ 3 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดง ดังนี้

เหรียญเงิน

                                                  1) นายนิธิศ     อัญชลีนุกูล        ชั้น ม.6 ห้อง 125        
                                                  2) นายวสวัตติ์  ระวังวงศ์           ชั้น ม.5 ห้อง 935        
                                                  3) นายพร้อม   เกิดโภคทรัพย์     นักเรียนเตรียมอุดมศึกษา รุ่นที่ 81

เหรียญทองแดง
นายศรัณยู ทองจรัส ชั้น ม.5 ห้อง 935

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก :
https://web.facebook.com/Olympic-ipst-486688764733943

2134

  กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 

 banner activity