ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศโรงเรียน และข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
ข่าวความสำเร็จโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 
กิจกรรมภายใน
 

 

การแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 1
The First Thailand Earth Science Olympiad (1st TESO)

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ขอแสดงความยินดีแก่นักเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 1
The First Thailand Earth Science Olympiad (1st TESO)
ระหว่างวันที่ 26-29 มิถุนายน 2564
ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

รางวัลเหรียญทอง
นายนิติพนธ์ ไตรไมตรีพิทักษ์ ชั้น ม.6 ห้อง 125

และได้รับรางวัลพิเศษ
-รางวัลคะแนนภาคทฤษฎีสูงสุด
-รางวัลคะแนนภาคปฏิบัติสูงสุด
-รางวัลคะแนนรวมสูงสุด

รางวัลเหรียญเงิน
นายกวิล เพชรปลูก ชั้น ม.6 ห้อง 81
นายสรวิชญ์ สิทธิรัตนยืนยง ชั้น ม.6 ห้อง 81
นายปกรณ์ ธีระศักดิ์ ชั้น ม.6 ห้อง 78
    นายวริทธิ์นันท์ กิตติชัยกุลกิจ ชั้น ม.5 ห้อง 932

รางวัลเหรียญทองแดง
    นายภูริภัทร เพ็งคำปั้ง ชั้น ม.6 ห้อง 81

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก : https://teso2021.mahidol.ac.thhttps://www.facebook.com/teso2021/

123456789

ข่าวสารการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
 
21admis180266
 
 
ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ประเภทความสามารถพิเศษ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
 
 
ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือก ประเภทความสามารถพิเศษ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
 
ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้าสอบคัดเลือก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทโควตาจังหวัด