ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวประชาสัมพันธ์และเอกสาร เพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564
 

vaccinev4

check you

สำหรับนักเรียนและครู ลงทะเบียนเพื่อใช้บริการต่าง ๆ ของโรงเรียน
 
สำหรับนักเรียนทุกระดับชั้น
ระบบประกาศห้องเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2564
แนวปฏิบัติสำหรับนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
คู่มือผู้ปกครอง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
คู่มือการใช้งาน Google Classroom สำหรับนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
คู่มือการใช้งาน zoom สำหรับนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
วิธีการเข้าใช้งานอีเมล์สำหรับนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
กรณีลืม Password โปรดเข้าสู่ระบบ Reset Password ของ email : @student.triamudom.ac.th
สำหรับนักเรียนที่สนใจใช้งาน Microsoft Office365 for Education สามารถลงทะเบียนที่ระบบด้านล่างนี้
ระบบลงทะเบียนสำหรับนักเรียน เพื่อขอรับ User Account Microsoft Office365 for Education
สำหรับครูและบุคลากร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
กรณีครูและบุคลากร ลืม Password Email โปรดเลือกเข้าสู่ระบบ Reset Password
ขอเชิญครูและบุคลากรที่สนใจใช้งาน Microsoft Office365 for Education สามารถลงทะเบียนที่ระบบด้านล่างนี้
ระบบลงทะเบียนสำหรับครูและบุคลากร เพื่อขอรับ E-mail และ Internet (Wi-Fi)
ประกาศโรงเรียน และข่าวประชาสัมพันธ์
 

ข่าวความสำเร็จโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 

 

การแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 1
The First Thailand Earth Science Olympiad (1st TESO)

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ขอแสดงความยินดีแก่นักเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 1
The First Thailand Earth Science Olympiad (1st TESO)
ระหว่างวันที่ 26-29 มิถุนายน 2564
ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

รางวัลเหรียญทอง
นายนิติพนธ์ ไตรไมตรีพิทักษ์ ชั้น ม.6 ห้อง 125

และได้รับรางวัลพิเศษ
-รางวัลคะแนนภาคทฤษฎีสูงสุด
-รางวัลคะแนนภาคปฏิบัติสูงสุด
-รางวัลคะแนนรวมสูงสุด

รางวัลเหรียญเงิน
นายกวิล เพชรปลูก ชั้น ม.6 ห้อง 81
นายสรวิชญ์ สิทธิรัตนยืนยง ชั้น ม.6 ห้อง 81
นายปกรณ์ ธีระศักดิ์ ชั้น ม.6 ห้อง 78
    นายวริทธิ์นันท์ กิตติชัยกุลกิจ ชั้น ม.5 ห้อง 932

รางวัลเหรียญทองแดง
    นายภูริภัทร เพ็งคำปั้ง ชั้น ม.6 ห้อง 81

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก : https://teso2021.mahidol.ac.thhttps://www.facebook.com/teso2021/

123456789

  กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 

 banner activity