ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวประชาสัมพันธ์และเอกสาร เพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564
 

vaccinev4

check you

สำหรับนักเรียนและครู ลงทะเบียนเพื่อใช้บริการต่าง ๆ ของโรงเรียน
 
สำหรับนักเรียนทุกระดับชั้น
ระบบประกาศห้องเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2564
แนวปฏิบัติสำหรับนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
คู่มือผู้ปกครอง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
คู่มือการใช้งาน Google Classroom สำหรับนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
คู่มือการใช้งาน zoom สำหรับนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
วิธีการเข้าใช้งานอีเมล์สำหรับนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
กรณีลืม Password โปรดเข้าสู่ระบบ Reset Password ของ email : @student.triamudom.ac.th
สำหรับนักเรียนที่สนใจใช้งาน Microsoft Office365 for Education สามารถลงทะเบียนที่ระบบด้านล่างนี้
ระบบลงทะเบียนสำหรับนักเรียน เพื่อขอรับ User Account Microsoft Office365 for Education
สำหรับครูและบุคลากร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
กรณีครูและบุคลากร ลืม Password Email โปรดเลือกเข้าสู่ระบบ Reset Password
ขอเชิญครูและบุคลากรที่สนใจใช้งาน Microsoft Office365 for Education สามารถลงทะเบียนที่ระบบด้านล่างนี้
ระบบลงทะเบียนสำหรับครูและบุคลากร เพื่อขอรับ E-mail และ Internet (Wi-Fi)
ประกาศโรงเรียน และข่าวประชาสัมพันธ์
 

ข่าวความสำเร็จโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


ขอร่วมแสดงความยินดีแก่


นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ผู้แทนประเทศไทย
ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิก
ระหว่างประเทศ (IPhO 2021)
ระหว่างวันที่ 17 - 24 กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์
โดย สาธารณรัฐลิทัวเนีย


รางวัลเหรียญเงิน
นายวรากร เดชาวรานุภาพ ม.5 ห้อง 935

รางวัลเหรียญทองแดง
นายณฐกร ชัยเดชาภินันท์ ม.5 ห้อง 935

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก: https://www.facebook.com/Olympic-ipst-486688764733943

 

226354965 4188086561260793 7903093649520704477 nS 34865310S 34865313S 34865311

  กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 

 banner activity