ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศโรงเรียน และข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
ข่าวความสำเร็จโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 
กิจกรรมภายใน
 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

 และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ขอแสดงความยินดีแก่


นักเรียนผู้แทนประเทศไทย และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม
ในการแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ
ครั้งที่ ๑๔ (14th International Earth Science Olympiad : 14th IESO)
โดยสหพันธรัฐรัสเซียเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันแบบออนไลน์
ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔
มีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน ๑๘๕ คน จาก ๓๔ ประเทศ
และประเทศไทยส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน ๔ คน

นักเรียนเตรียมอุดมศึกษา ผู้แทนประเทศไทย
นายนิติพนธ์ ไตรไมตรีพิทักษ์ ชั้น ม.๖ ห้อง ๑๒๕
ได้รับรางวัลระดับ Very good (เทียบเท่าเหรียญเงิน)
และได้รับรางวัล IESO Art and Science อันดับที่ ๓

อาจารย์ผู้ควบคุมทีม
ศ.ดร.พิษณุพงศ์ กาญจนพยนต์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (หัวหน้าทีม)
ดร.ภาณุ ตรัยเวช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (รองหัวหน้าทีม)
ดร.อลงกต ฝั้นกา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ผู้ช่วยหัวหน้าทีม)
ดร.กันตภณ สุระประสิทธิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ผู้ช่วยหัวหน้าทีม)

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพ : http://www.posn.or.th
และ มูลนิธิสอวน. https://web.facebook.com/posnfoundation

240898135 2996113560707596 8323518976885706957 n

240898135 2996113547374264 253750620211055908 n

ข่าวสารการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
 
21admis180266
 
 
ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ประเภทความสามารถพิเศษ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
 
 
ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือก ประเภทความสามารถพิเศษ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
 
ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้าสอบคัดเลือก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทโควตาจังหวัด