ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวประชาสัมพันธ์และเอกสาร เพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564
 

vaccinev4

check you

สำหรับนักเรียนและครู ลงทะเบียนเพื่อใช้บริการต่าง ๆ ของโรงเรียน
 
สำหรับนักเรียนทุกระดับชั้น
ระบบประกาศห้องเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2564
แนวปฏิบัติสำหรับนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
คู่มือผู้ปกครอง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
คู่มือการใช้งาน Google Classroom สำหรับนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
คู่มือการใช้งาน zoom สำหรับนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
วิธีการเข้าใช้งานอีเมล์สำหรับนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
กรณีลืม Password โปรดเข้าสู่ระบบ Reset Password ของ email : @student.triamudom.ac.th
สำหรับนักเรียนที่สนใจใช้งาน Microsoft Office365 for Education สามารถลงทะเบียนที่ระบบด้านล่างนี้
ระบบลงทะเบียนสำหรับนักเรียน เพื่อขอรับ User Account Microsoft Office365 for Education
สำหรับครูและบุคลากร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
กรณีครูและบุคลากร ลืม Password Email โปรดเลือกเข้าสู่ระบบ Reset Password
ขอเชิญครูและบุคลากรที่สนใจใช้งาน Microsoft Office365 for Education สามารถลงทะเบียนที่ระบบด้านล่างนี้
ระบบลงทะเบียนสำหรับครูและบุคลากร เพื่อขอรับ E-mail และ Internet (Wi-Fi)
ประกาศโรงเรียน และข่าวประชาสัมพันธ์
 

ข่าวความสำเร็จโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

 และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ขอแสดงความยินดีแก่


นักเรียนผู้แทนประเทศไทย และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม
ในการแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ
ครั้งที่ ๑๔ (14th International Earth Science Olympiad : 14th IESO)
โดยสหพันธรัฐรัสเซียเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันแบบออนไลน์
ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔
มีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน ๑๘๕ คน จาก ๓๔ ประเทศ
และประเทศไทยส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน ๔ คน

นักเรียนเตรียมอุดมศึกษา ผู้แทนประเทศไทย
นายนิติพนธ์ ไตรไมตรีพิทักษ์ ชั้น ม.๖ ห้อง ๑๒๕
ได้รับรางวัลระดับ Very good (เทียบเท่าเหรียญเงิน)
และได้รับรางวัล IESO Art and Science อันดับที่ ๓

อาจารย์ผู้ควบคุมทีม
ศ.ดร.พิษณุพงศ์ กาญจนพยนต์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (หัวหน้าทีม)
ดร.ภาณุ ตรัยเวช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (รองหัวหน้าทีม)
ดร.อลงกต ฝั้นกา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ผู้ช่วยหัวหน้าทีม)
ดร.กันตภณ สุระประสิทธิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ผู้ช่วยหัวหน้าทีม)

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพ : http://www.posn.or.th
และ มูลนิธิสอวน. https://web.facebook.com/posnfoundation

240898135 2996113560707596 8323518976885706957 n

240898135 2996113547374264 253750620211055908 n

  กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 

 banner activity