ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวประชาสัมพันธ์และเอกสาร เพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564
 

vaccinev4

check you

สำหรับนักเรียนและครู ลงทะเบียนเพื่อใช้บริการต่าง ๆ ของโรงเรียน
 
สำหรับนักเรียนทุกระดับชั้น
ระบบประกาศห้องเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2564
แนวปฏิบัติสำหรับนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
คู่มือผู้ปกครอง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
คู่มือการใช้งาน Google Classroom สำหรับนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
คู่มือการใช้งาน zoom สำหรับนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
วิธีการเข้าใช้งานอีเมล์สำหรับนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
กรณีลืม Password โปรดเข้าสู่ระบบ Reset Password ของ email : @student.triamudom.ac.th
สำหรับนักเรียนที่สนใจใช้งาน Microsoft Office365 for Education สามารถลงทะเบียนที่ระบบด้านล่างนี้
ระบบลงทะเบียนสำหรับนักเรียน เพื่อขอรับ User Account Microsoft Office365 for Education
สำหรับครูและบุคลากร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
กรณีครูและบุคลากร ลืม Password Email โปรดเลือกเข้าสู่ระบบ Reset Password
ขอเชิญครูและบุคลากรที่สนใจใช้งาน Microsoft Office365 for Education สามารถลงทะเบียนที่ระบบด้านล่างนี้
ระบบลงทะเบียนสำหรับครูและบุคลากร เพื่อขอรับ E-mail และ Internet (Wi-Fi)
ประกาศโรงเรียน และข่าวประชาสัมพันธ์
 

ข่าวความสำเร็จโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เปิดเรียนปกติ (On-site) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ในวันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
และวันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 5
โดยผู้อำนวยการ ดร.วรรณดี นาคสุขปาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
และคณะครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้ต้อนรับนักเรียนอย่างอบอุ่น
โดยการจัดการเรียนการสอน ระยะที่ 2 ในรูปแบบผสมผสาน Hybrid (On Site+Online)
สลับมาเรียนเลขคี่-เลขคู่ ตามตารางเรียนที่โรงเรียนกำหนด เพื่อให้การเรียนการสอนครบตามหลักสูตร
และยืดหยุ่นตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดและมาตรการควบคุมสถานการณ์ COVID-19
ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

  กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 

 banner activity