ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศโรงเรียน และข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
ข่าวความสำเร็จโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 
กิจกรรมภายใน
 

ที่ปรึกษาด้านการศึกษา ประจำสถานทูตสเปน ณ ประเทศไทย เข้าพบ ดร.บุณยพงศ์ โพธิวัฒน์ธนัต ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เพื่อขอบคุณที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนภาษาสเปนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเป็นศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนและเพื่อกระชับความสัมพันธ์ที่มีต่อกันระหว่างสององค์กร

ในโอกาสนี้รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2 และคณะครูสาขาภาษาสเปน ร่วมต้อนรับ ณ ห้อง 22 ตึก 1 

ข่าวสารการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
 
21admis180266
 
 
ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ประเภทความสามารถพิเศษ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
 
 
ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือก ประเภทความสามารถพิเศษ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
 
ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้าสอบคัดเลือก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทโควตาจังหวัด