19. 06. 25
Last Updated: 19 August 2019

โครงการพัฒนาความสามารถพิเศษด้านภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา นำนักเรียนเข้าแข่งขัน”แฟนพันธุ์แท้พระอภัยมณี” จัดโดยสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ หอสมุดเมือง กรุงเทพมหานคร

ผลการแข่งขันปรากฏว่า โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศ เงินรางวัลจำนวน ๖,๐๐๐ บาท โล่และเกียรติบัตร ซึ่งจะทำพิธีมอบในวันภาษาไทยแห่งชาติ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ หอศิลปวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร

นอกจากนี้สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสได้สัมภาษณ์นักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ซึ่งจะออกอากาศในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒

รายนามนักเรียนที่ได้รับรางวัลมีดังนี้

๑. นายกษิดิ์เดช ไชยยศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ห้อง ๘๑๕
๒. นายณัฐพงศ์ รัตนสานส์สุนทร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ห้อง ๙๓๒ 
๓. นางสาวณัชณิภัคญ์ ธนอริยาไพศาล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ห้อง ๔๓๘

โดยมีผู้ฝึกซ้อม คือ ครูน้ำทิพย์ ชัยวงศ์ และครูสัพพัญญู สุขพิระวัฒนกุล