ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 

Audition

 
ประกาศโรงเรียน และข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
สถานศึกษาปลอดภัย เด็กได้รับวัคซีนถ้วนหน้า
 

opn

 

covic m4 2

vaccinev4

check you

  FACEBOOK FANPAGE ข่าวกิจกรรมภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ
;
 
Si   eng   So  
 
INTER   Thai   Math
  FACEBOOK FANPAGE ข่าวกิจกรรมหน่วยงานภายใน
;
 
กช  
 
ข่าวความสำเร็จโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา นำข้าวกล่องมอบแก่บุคลากรทางการแพทย์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา มอบข้าวกล่องจำนวน 300 กล่อง
เพื่อเป็นกำลังใจและสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์
และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19
ณ โรงพยาบาลสนาม จุฬา ฯ อาคารจันทนยิ่งยง
วันที่ 17 มิถุนายน 2564

r01r02r03r04

กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา