ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศโรงเรียน และข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
ข่าวความสำเร็จโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 
กิจกรรมภายใน
 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา นำข้าวกล่องมอบแก่บุคลากรทางการแพทย์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา มอบข้าวกล่องจำนวน 300 กล่อง
เพื่อเป็นกำลังใจและสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์
และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19
ณ โรงพยาบาลสนาม จุฬา ฯ อาคารจันทนยิ่งยง
วันที่ 17 มิถุนายน 2564

r01r02r03r04

ข่าวสารการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
 
21admis180266
 
 
ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ประเภทความสามารถพิเศษ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
 
 
ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือก ประเภทความสามารถพิเศษ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
 
ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้าสอบคัดเลือก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทโควตาจังหวัด