ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 
 

std030367

ประกาศโรงเรียน และข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
ข่าวความสำเร็จโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 
งานพัฒนาศักยภาพนักเรียน
 
 
TUdevelop
 
 
กิจกรรมภายใน
 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาประชุมโรงเรียนเครือข่ายวิชาการ ร่วมกับโรงเรียนพระเทพญาณวิศิษฏ์อุดมวิทย์ จังหวัดกาฬสินธุ์
 
 

  วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564 ดร.วรรณดี นาคสุขปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พร้อมรองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู เจ้าหน้าที่ และนักพัฒนาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ได้เดินทางไปมอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนให้แก่โรงเรียนเครือข่ายวิชาการ
ณ โรงเรียนพระเทพญาณวิศิษฏ์อุดมวิทย์ ต.นิคมห้วยผึ้ง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์
นอกจากนี้โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาได้ประชุมร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร
และคณะครู เพื่อสร้างเครือข่ายทางวิชาการร่วมกับโรงเรียนพระเทพญาณวิศิษฏ์อุดมวิทย์