ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 
ประกาศโรงเรียน และข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
ข่าวความสำเร็จโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 
งานพัฒนาศักยภาพนักเรียน
 
 
TUdevelop
 
 
กิจกรรมภายใน
 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน
 
 

    ดร.วรรณดี นาคสุขปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา นำคณะผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ ด้านการจัดการเรียนการสอนกับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคใต้

ภาพ : โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคใต้