ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศโรงเรียน และข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
ข่าวความสำเร็จโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 
กิจกรรมภายใน
 
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน พุทธศักราช ๒๕๖๔
 
 

    โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา จัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ ณ วัดแจ้งวรวิหาร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ในวันจันทร์ที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. โดยผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ดร.วรรณดี นาคสุขปาน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา คณะครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคใต้ และประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมพิธี โดยปฏิบัติตามมาตรการควบคุมสถานการณ์ COVID-19 ของกระทรวงสาธารณสุข และคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราชอย่างเคร่งครัด และผู้มีจิตศรัทธาร่วมถวายจตุปัจจัย บำรุงและบูรณะพระอาราม

ภาพ : โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคใต้

ข่าวสารการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
 
21admis180266
 
 
ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ประเภทความสามารถพิเศษ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
 
 
ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือก ประเภทความสามารถพิเศษ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
 
ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้าสอบคัดเลือก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทโควตาจังหวัด