ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 
ข่าวสาร การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567
 

std030367

 
 (17/03/67) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก แต่ละประเภท ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2567 ดังนี้
 
   
std admission67v2
 
 
        -
 
 (06/03/67) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ประเภทโควตาแต่ละประเภท ปี 2567 ดังนี้
 
060367 STDquota R2
 
 
 
 (04/03/67) ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือก ประเภทโควตาแต่ละประเภท ปี 2567 ดังนี้
 
quota2567
 
 
 
 (21/02/67) ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้าสอบคัดเลือกชั้น ม.4 ประเภทโควตาจังหวัด ปี 2567 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2
 

210267in

 
 
 (12/02/67) ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้าสอบคัดเลือกชั้น ม.4 ประเภทโควตาจังหวัด ปี 2567 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 1
 
 
 (02/02/67) ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้าสอบคัดเลือกชั้น ม.4 ประเภทโควตาจังหวัด ปี 2567
 
ประกาศโรงเรียน และข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
ข่าวความสำเร็จโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 
งานพัฒนาศักยภาพนักเรียน
 
 
TUdevelop
 
 
กิจกรรมภายใน
 
พิธีรับพระเกี้ยวและปฏิญาณตน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
 

 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้จัดพิธีรับพระเกี้ยวและปฏิญาณตนของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 โดย ดร.วรรณดี นาคสุขปาน
ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
คณะครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และคณะผู้บริหารจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาส่วนภูมิภาค
เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี เมื่อวันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน และวันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564
ณ หอประชุมโรงเรียน โดยตลอดพิธีการทางโรงเรียนได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดและมาตรการควบคุมสถานการณ์ COVID-19 ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

ภาพ : นายเซน นันทวิญญู