ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 

Audition

 
ประกาศโรงเรียน และข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
สถานศึกษาปลอดภัย เด็กได้รับวัคซีนถ้วนหน้า
 

opn

 

covic m4 2

vaccinev4

check you

  FACEBOOK FANPAGE ข่าวกิจกรรมภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ
;
 
Si   eng   So  
 
INTER   Thai   Math
  FACEBOOK FANPAGE ข่าวกิจกรรมหน่วยงานภายใน
;
 
กช  
 
ข่าวความสำเร็จโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พิธีรับพระเกี้ยวและปฏิญาณตน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
 

 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้จัดพิธีรับพระเกี้ยวและปฏิญาณตนของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 โดย ดร.วรรณดี นาคสุขปาน
ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
คณะครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และคณะผู้บริหารจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาส่วนภูมิภาค
เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี เมื่อวันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน และวันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564
ณ หอประชุมโรงเรียน โดยตลอดพิธีการทางโรงเรียนได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดและมาตรการควบคุมสถานการณ์ COVID-19 ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

ภาพ : นายเซน นันทวิญญู

 

 

กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา