ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 

Audition

 
ประกาศโรงเรียน และข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
สถานศึกษาปลอดภัย เด็กได้รับวัคซีนถ้วนหน้า
 

opn

 

covic m4 2

vaccinev4

check you

  FACEBOOK FANPAGE ข่าวกิจกรรมภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ
;
 
Si   eng   So  
 
INTER   Thai   Math
  FACEBOOK FANPAGE ข่าวกิจกรรมหน่วยงานภายใน
;
 
กช  
 
ข่าวความสำเร็จโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พิธีเปิดการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 20

 

วันที่ 3 ธันวาคม 2564 ณ ห้องคุณหญิงบุญเลื่อน เครือตราชู ตึก 60 ปี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ดร.วรรณดี นาคสุขปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ประธานศูนย์ฟิสิกส์โอลิมปิกวิชาการ สอวน.โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พร้อมด้วยอาจารย์ผู้แทนศูนย์ นักเรียนผู้แทนศูนย์ เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ
ครั้งที่ 20 ผ่านระบบออนไลน์จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม
โดยการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 20
จัดในรูปแบบออนไลน์ระหว่างวันที่ 3-8 ธันวาคม 2564

 

 

 

 

 

ภาพ : อาจารย์รพีพร ภู่ภูษิต หัวหน้างานโสตทัศนศึกษา 1

กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา