ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 
ประกาศโรงเรียน และข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
ข่าวความสำเร็จโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 
งานพัฒนาศักยภาพนักเรียน
 
 
TUdevelop
 
 
กิจกรรมภายใน
 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ร่วมงานบำเพ็ญกุศลอายุวัฒนมงคล ครบ ๗๕ ปี พระเทพญาณวิศิษฏ์ (ชัยทวี คุตฺตจิตฺโต)

         โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ร่วมงานบำเพ็ญกุศลอายุวัฒนมงคลครบ ๗๕ ปี พระเทพญาณวิศิษฏ์ (ชัยทวี คุตฺตจิตฺโต)วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ ดร.วรรณดี นาคสุขปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพร้อมคณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาร่วมพิธีทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์และสามเณร จำนวน ๑๐๘ รูป ณ วัดปทุมวนาราม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ และถวายมุทิตาสักการะ เนื่องในงานบำเพ็ญกุศลอายุวัฒนมงคลครบ ๗๕ ปี พระเทพญาณวิศิษฏ์ (ชัยทวี คุตฺตจิตฺโต) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปทุมวนาราม เจ้าคณะเขตปทุมวัน-ห้วยขวาง-วัฒนา (ธ) กรรมการมหาเถรสมาคมและกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา