ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศโรงเรียน และข่าวประชาสัมพันธ์
 

  04/12/66  ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เรื่อง การส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียน ให้พร้อมสำหรับการทดสอบวัดความถนัด (TGAT และ TPAT)

  29/11/66  ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ตารางสอบวัดผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 วันที่ 21 -28 ธันวาคม พ.ศ. 2566

  28/11/66   ประกาศเรื่อง แจ้งการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในวันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2566

  31/10/66   ประกาศเรื่อง แจ้งกำหนดการชำระค่าบำรุงการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

  31/10/66   ประกาศเรื่อง ใบแจ้งการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

  19/09/66   ประกาศเรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิชาฟิสิกส์ ค่าย 1 ปี 2566-2567 ในเขตกรุงเทพมหานคร

  11/09/66   ประกาศเรื่อง การสรรหาและคัดเลือกกรรมการที่เป็นผู้แทนศิษย์เก่า แทนตำแหน่งที่ว่าง 1 คน ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

  06/09/66   แจ้งกำหนดการวัดผลปลายภาค  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 และการเปิดภาคเรียนที่ 2 (ฉบับแก้ไข)

  31/08/66   ตารางการสอบวัดผลปลายภาค. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ตารางห้องสอบ ชั้น ม.4 (43 ห้องสอบ)

  31/05/66   ประกาศเรื่อง แต่งตั้งนายกสโมสรอาจารย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา วาระปี 2566 - 2568

  30/05/66   สำนักงาน ป.ป.ช.ได้ดำเนินโครงการผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์สื่อวีดิทัศน์ (Video Clip)และอินโฟกราฟิก (Infographic)

  26/05/66   ประกาศเรื่อง โอนย้ายข้อมูลอีเมลของนักเรียนที่จบการศึกษา ครูอาจารย์และบุคลากรที่เกษียณอายุราชการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 - 2561 ให้โอนย้ายข้อมูลอีเมลของท่านจากระบบ Google Workspace for Education ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาหรือบัญชีอีเมลของโรงเรียน (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2567 เป็นวันสิ้นสุดการโอนย้ายข้อมูลออกจาก Google Account 

  19/05/66   ประกาศเรื่อง แจ้งกำหนดการชำระค่าบำรุงการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 - 6 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 

  19/05/66   ใบแจ้งการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 

  05/04/66   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กำหนดการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ วันเสาร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ 

  09/03/66   ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 

  07/03/66   ใบแจ้งการชำระเงินเพื่อค่าบำรุงการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 

  07/03/66   ประกาศเรื่อง แจ้งกำหนดการชำระค่าบำรุงการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 

  18/02/66   ค่าใช้จ่ายและรายละเอียดการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2566 

  31/01/66   ตารางสอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕๖๕ กำหนดสอบวันที่ 20 - 27 กุมภาพันธ์ 2566 

  09/12/65   การสอบวัดผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ตารางห้องสอบ ชั้น ม.4 (41 ห้องสอบ) ฉบับแก้ไข 

  29/11/65   เรื่องตารางการสอบวัดผลกลางภาค ของนักเรียนทุกระดับชั้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

 
ข่าวความสำเร็จโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 
งานพัฒนาศักยภาพนักเรียน
 
 
TUdevelop
 
 
กิจกรรมภายใน
 
×

Warning

JFolder: :files: Path is not a folder. Path: C:\inetpub\wwwroot\triamudom.ac.th\website\images\65_gallery\0705
×

Notice

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/65_gallery/0705
[การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565]
 

 

      การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้จัดให้มีการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในวันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เวลา 07.30 – 11.00 น. และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เวลา 12.30 – 15.30 น. และวันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เวลา 07.30 – 12.30 น. โดยแบ่งการประชุมเป็นแผนการเรียน ดังนี้ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ณ หอประชุมโรงเรียน แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์ ณ ห้องประชุม ชั้น 5 ตึก 80 ปี แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาฝรั่งเศส,ภาษาเยอรมัน,ภาษาสเปน) ณ ห้องประชุม ฯพณฯ ศ.ม.ล.ปิ่น มาลากุล ตึกเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาญี่ปุ่น,ภาษาจีน,ภาษาเกาหลี) ณ ห้องประชุมคุณหญิงบุญเลื่อน เครือตราชู ตึก 60 ปี
การประชุมผู้ปกครองในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสื่อสารแนวทางการเปิดเรียน และให้ผู้ปกครองได้ทราบข้อมูลต่าง ๆ ในการพัฒนานักเรียน ทั้งด้านการเรียนและคุณธรรม หลังจากนั้นผู้ปกครองพบครูที่ปรึกษาตามห้องเรียน โดยทางโรงเรียนได้ปฏิบัติตามคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-2019) ของกรมควบคุมโรค
ภาพ : อาจารย์รพีพร ภู่ภูษิต, ว่าที่ร้อยตรีปฏิพัทธ์ ประสงค์ดี

{gallery}65_gallery/0705{/gallery}