ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศโรงเรียน และข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
ข่าวความสำเร็จโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 
กิจกรรมภายใน
 
รองเลขาธิการ กพฐ.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 

          รองเลขาธิการ กพฐ.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.)
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเปิดภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2565 และถ่ายทำคลิปรายการพุธเช้าข่าวโรงเรียน
ตอน พุธเช้าข่าวนักเรียน ผ่านช่องทาง OBEC Channel
มี ดร.วรรณดี นาคสุขปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับ
ภาพ : ว่าที่ร้อยตรีปฏิพัทธ์ ประสงค์ดี

ข่าวสารการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
 
21admis180266
 
 
ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ประเภทความสามารถพิเศษ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
 
 
ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือก ประเภทความสามารถพิเศษ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
 
ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้าสอบคัดเลือก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทโควตาจังหวัด