ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศโรงเรียน และข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
ข่าวความสำเร็จโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 
กิจกรรมภายใน
 
พิธีไหว้ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 

พิธีไหว้ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

         วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้จัดพิธีไหว้ครู
ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี ดร.วรรณดี นาคสุขปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
เป็นประธานในพิธี ณ ห้องเกียรติยศ 111 ตึก 2 เมื่อประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยแล้ว
ผู้แทนนักเรียนนำสวดมนต์และกล่าวบทบูชาครู
จากนั้นนักเรียนนำพานดอกไม้ มอบแด่ประธานในพิธี
โดยมีการถ่ายทอดสัญญาณเสียงไปยังห้องเรียนทุกห้องเรียน
ครูที่ปรึกษาและนักเรียนในห้องเรียนประกอบพิธีไปพร้อมกัน
ภาพ : อ.รพีพร ภู่ภูษิต

ข่าวสารการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
 
21admis180266
 
 
ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ประเภทความสามารถพิเศษ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
 
 
ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือก ประเภทความสามารถพิเศษ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
 
ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้าสอบคัดเลือก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทโควตาจังหวัด