ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศโรงเรียน และข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
ข่าวความสำเร็จโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 
งานพัฒนาศักยภาพนักเรียน
 
 
TUdevelop
 
 
กิจกรรมภายใน
 
นักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา รุ่น 35 (ต.อ.35) มอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 

          นักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา รุ่น 35 (ต.อ.35) มอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 นักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา รุ่น 35 (ต.อ. 35) โดย ผศ.ปรางทิพย์ นพรัมภา ประธานรุ่น พร้อมผู้แทนนักเรียนเก่า ต.อ. 35 มอบทุนสนับสนุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้แก่ กองทุน ต.อ. 35 _ 50 ปี จำนวน 35,000 บาท ทุนการศึกษา “ครุทายาท” และ “อุดมศึกษา” จำนวน 370,000 บาท และเงินสนับสนุนค่าพระเกี้ยว จำนวน 45,600 บาท
โดยมี ดร.วรรณดี นาคสุขปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา รองผู้อำนวยการ คณะครูและตัวแทนนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2565 รับมอบ ณ ห้องเกียรติยศ 111 ตึก 2

ภาพ : ว่าที่ร้อยตรีปฏิพัทธ์ ประสงค์ดี และ อาจารย์รพีพร ภู่ภูษิต

281948464 3196645017321115 6016184833146835375 n