ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 
ประกาศโรงเรียน และข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
ข่าวความสำเร็จโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 
งานพัฒนาศักยภาพนักเรียน
 
 
TUdevelop
 
 
กิจกรรมภายใน
 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาจัดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสี ปีการศึกษา 2565

 

 

วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ดร.บุณยพงศ์ โพธิวัฒน์ธนัต ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสี ปีการศึกษา 2565 ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีมีผู้แทนนักเรียนผู้แทนคณะสี ร่วมเดินขบวนและการแสดงเปิดตัวคณะผู้นำเชียร์ กิจกรรมกีฬาสี จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2565

</p>