ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศโรงเรียน และข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
ข่าวความสำเร็จโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 
กิจกรรมภายใน
 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาจัดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสี ปีการศึกษา 2565

 

 

วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ดร.บุณยพงศ์ โพธิวัฒน์ธนัต ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสี ปีการศึกษา 2565 ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีมีผู้แทนนักเรียนผู้แทนคณะสี ร่วมเดินขบวนและการแสดงเปิดตัวคณะผู้นำเชียร์ กิจกรรมกีฬาสี จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2565

</p>

 

ข่าวสารการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
 
21admis180266
 
 
ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ประเภทความสามารถพิเศษ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
 
 
ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือก ประเภทความสามารถพิเศษ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
 
ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้าสอบคัดเลือก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทโควตาจังหวัด