19. 08. 20
Last Updated: 09 February 2023

วงดนตรีไทยร่วมสมัย ณัฐชัยธัช ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนกรุงเทพมหานคร เข้าประกวดรอบชิงชนะเลิศ โครงการบทเพลงรักแห่งแผ่นดินปีที่ 9 ในวันที่ 4 กันยายน ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ จัดโดย กองทัพบก ร่วมกับ บริษัท ปตท.จำกัดมหาชน


อำนวยการฝึกซ้อมโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.โสภณ กมล
ควบคุมและฝึกซ้อมโดย
คุณครูนงค์ลักษณ์ ฉิมพาลี หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
คุณครูลัดดา ฉิมพาลี รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
คุณครูศิลปชัย พิมเนียม
คุณครูโกเมศ เชาวนะญาณ
คุณครูวชิรพันธุ์ กิจเสมอ
ครูชัยภัค ภัทรจินดา ตอ.รุ่น 45 อาจารย์พิเศษ เรียบเรียงเสียงประสาน
ครูทศพร ทัศนะ อาจารย์พิเศษ
ครูอัครพล อภิโช อาจารย์พิเศษ