19. 08. 29
Last Updated: 09 February 2023

ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีสากล) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้รับรางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
จากการเข้าประกวดดนตรีสากล OBEC Music Talent Compettition ครั้งที่ 2 จัดพิธีพระราชทานรางวัล เมื่อวันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 10:00-11:00 น. ณ ห้องเกียรติยศ (111) ตึก 2 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โดยท่าน รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายพีระ รัตนวิจิตร เป็นประธานในพิธี และท่านรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 นายธนารัชต์ สมคเณ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีครั้งนี้ ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา นายโสภณ กมล เป็นผู้รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี