19. 07. 09
Last Updated: 20 August 2019

เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ ที่่ผ่านมา ณ หอประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา นางสาวญาณิศา วรารักษพงศ์ นักเรียนแผนการเรียนภาษา-เยอรมัน ห้อง ๔๙ สมาชิกชมรมวงดนตรีสากล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ขับร้องเพลง Vilja ในงานวันคัดเลือกตัวแทนประเทศไทย ไปแข่งขันภาษาเยอรมันโอลิมปิกวิชาการภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ณ เมืองโบว์โกร์ ประเทศอินโดนีเซีย โดยมีคุณครูชาญวิทย์ ศรีโพธิ์ลา เป็นผู้ควบคุมวง